ترانه مهر

بازدید

  • بازدید امروز:
    2270
  • بازدید این ماه:
    2526710
  • کل بازدید:
    2526710

پائیزِ زمستانی

از

کد اثر 3656

User Image آسمان مصطفایی انتشار در - 19 آذر 1395 ساعت 16:47

چه پاییزِ زمستانی ست! برف است
چه سردِ برف و بورانی ست، برف است

بیا آدم بشو از برف از برف
که این سردیِّ طولانی ست، برف است

4 بازدید 145 واگذار نگردیده

من به تو نزدیکم

از

کد اثر 2278

User Image سپهر ساروی انتشار در - 18 تیر 1394 ساعت 19:06

مرغابی وحشی ...

از ترانه ,

کد اثر 392

User Image محمود فراهانی انتشار در - 28 اردیبهشت 1393 ساعت 04:51

پنل کاربری